برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص برپایی اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای البرز
برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص برپایی اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، نشست هم اندیشی در خصوص برپایی اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای البرز، در سالن گفتگوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

 نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای استان البرز برگزار می گردد
نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای استان البرز برگزار می گردد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از برگزاری اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای استان البرز خبر داد.